Tiếng Anh English

Mh cung cấp màu sắc chính xác cho yêu cầu màu sắc đặc biệt của khách hàng một cách nhanh chóng. Quá trình bắt đầu với đội màu sắc chuyên nghiệp và thiết bị đo màu tiên tiến. Yêu cầu về màu sắc của khách hàng được gửi tới Mh trong các mẫu vật lý hoặc được truyền qua đường điện tử để kết hợp. Và sản xuất hàng loạt chính xác là phù hợp với màu sắc mẫu với Mh Color Measurement System.

Báo chí bằng hồng ngoại tiên tiến

Không có hệ thống đo tự động nhuộm ống

Hệ thống bán bột tự động bán tự động

Hệ thống thanh toán và phân phối chất lỏng tự động

Nhãn hiệu

  

Liên hệ ngay
1000 ký tự còn lại
Thêm file

COPYRIGHT © 1999-2017

NINGBO MH sợi dệt VÀ THỰC HÀNH.