Tiếng Anh English

Sợi FICOTH là cung cấp cho khách hàng với chất lượng cao thread với giá cả cạnh tranh.

FICOTH BRAND CORE GIÁ TRỊ: TECHNOLOY, HỢP TÁC
THƯƠNG MẠI THƯƠNG MẠI FICOTH: MÓN THÊM CHO QUẦN ÁO

Nhãn hiệu

  

Liên hệ ngay
1000 ký tự còn lại
Thêm file

COPYRIGHT © 1999-2017

NINGBO MH sợi dệt VÀ THỰC HÀNH.