Tiếng Anh English

Nhà máy MH Tour

Nhà máy sản xuất chỉ may

Bobbin Winder

Nhiệt độ cao và máy nhuộm áp suất cao

Nhiệt độ cao / Máy nhuộm áp suất cao

Máy cuộn quanh chùa thường

Nhà máy Sản phẩm Thêu

Slack Winding

Máy cuộn dây thông thường

Tua lại

Lọn

Loại kép Twister

Sợi Inverted

Máy nhuộm và Thiết bị nhuộm

Nhãn hiệu

  

Liên hệ ngay
1000 ký tự còn lại
Thêm file

COPYRIGHT © 1999-2017

NINGBO MH sợi dệt VÀ THỰC HÀNH.