MH nhằm mục đích mang đến cho khách hàng những sợi chỉ màu đẳng cấp thế giới. Được vẽ từ thư viện màu sắc bao gồm hơn 10,000 sắc thái, thẻ màu Mh cung cấp 400 lựa chọn màu sắc, đồng thời Mh cũng cung cấp phản hồi nhanh chóng để tái tạo màu sợi nhuộm để phù hợp với nhu cầu may của bạn.

Đo màu

Để giúp định lượng sự khác biệt về màu sắc, các chuyên gia đã phát triển hệ thống đo màu. Chỉ định mỗi màu theo vị trí bằng màu sắc không gian, chúng ta có thể sử dụng số thực để đo sự khác biệt giữa màu sắc. Có một số không gian màu sẵn có.

Lợi ích của phép đo màu

Ngoài việc chuyển đổi màu sắc của một đối tượng thành số lượng thực sự của sự khác biệt định lượng trong phép đo màu sắc, nó cũng giúp duy trì sự nhất quán màu sắc, tạo điều kiện kết hợp màu sắc và truyền thông màu sắc. Cung cấp toàn cầu cho thị trường sản phẩm may mặc cần có khả năng liên lạc tức thời với các công thức và tiêu chuẩn màu sắc trên khắp thế giới. Bằng phép đo màu sắc, dữ liệu đó có thể được phân phối chính xác đến những nơi cần thiết một cách kịp thời.

màu sắc