Sợi Polyester Phun màu

100% sợi Spun Polyester Sợi

Thẻ thêu Rayon Màu Thẻ

100% Chủ đề thêu Rayon

Sợi kim loại màu Thẻ màu

Sợi kim loại

Sợi kim cương

Sợi kim cương

Bông màu chủ đề

Bông màu chủ đề

Thẻ màu 100% Spun Polyester Cho Màu Phạt

Thẻ màu chủ đề may vá polyester

100% Thẻ Màu Phạt thêu Rayon

Thẻ Màu Phạt thêu Rayon