Sợi Polyester Phun màu

100% sợi Spun Polyester Sợi
Tải về PDF

Polyester thêu chủ đề màu thẻ

Sợi Polyester thêu
Tải về PDF

Sợi kim loại màu Thẻ màu

Sợi kim loại
Tải về PDF

Sợi kim cương

Thẻ đan sợi
Tải về PDF

Bông màu chủ đề

Cotton thêu chủ đề màu thẻ
Tải về PDF

Thẻ thêu Rayon Màu Thẻ

Chỉ thêu 100% Rayon