Sợi Polyester Phun màu

100% sợi Spun Polyester Sợi

Thẻ thêu Rayon Màu Thẻ

100% Chủ đề thêu Rayon

Sợi kim loại màu Thẻ màu

Sợi kim loại

Sợi kim cương

Sợi kim cương

Bông màu chủ đề

Bông màu chủ đề

 

Thẻ màu chỉ may 100% Polyester kéo sợi

Thẻ màu chủ đề may vá polyester

100% Thẻ Màu Phạt thêu Rayon

Thẻ Màu Phạt thêu Rayon